آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح تبصره ۴ آيين نامه ضوابط ارزيابي قاريان و مدرسان قرائت قرآن کريم
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و ششم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا حسين‌نژاد به عنوان استاندار خراسان شمالي
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حسن درويشيان به عنوان نماينده ويژه رييس¬جمهور به ¬منظور هماهنگي و پيگيري...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي جواد قناعت به عنوان استاندار خراسان‌جنوبي
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت¬نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون¬هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصول چغندرقند...
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح بند (۴) تصويب¬نامه شماره ۲۷۰۶۳/ت۵۸۷۱۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي اسماعيل زارعي کوشا به عنوان استاندار کردستان
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص انحلال م‍ؤسسه علمي کاربردي صنعت آب و برق
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۵) اصلاحي آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
ضوابط صرفه¬جويي انرژي¬ در ساختمان¬ها
۰۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص يارانه سود تسهيلات پرداختي و ذخاير مرتبط با آن
۰۳/۰۹/۱۴۰۰