آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي بيدشهر دهستان بيدشهر بخش بيدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي نظرلو دهستان ميشو جنوبي بخش صوفيان شهرستان شبستر استان آذربايجان شرقي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي سرابندي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ابوطالب شفقت به عنوان استاندار لرستان
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي يوسف نوري به عنوان استاندار مازندران
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه‌هاي معاضدت قضايي در امور مدني و کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور کيفري و موافقت‌نامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ابوذر گوهري مقدم به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
نظريه‌هاي‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون تفسير ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون ارجاع اختلاف بين شرکت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران‌ (توانير) و شرکت...
۱۶/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح رديف (۲۰) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۸۸۷/ت۶۱۷۲۲هـ مورخ ۴/۹/۱۴۰۲
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران الحاق اراضي به محدوده شهر جديد هشتگرد ( مهستان)
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بند۵ مصوبه شماره ۶۷۵ کميسيون ماده۵ تهران...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳