آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۷۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ مدیرکل...
۲۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۷۴۴ ـ ۱۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی ـ همچون...
۲۸/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی...
۲۸/۰۱/۱۴۰۰
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان¬های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند،...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای پاکدشت، بهارستان و دماوند استان تهران
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
آیین¬نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (توسعه و گسترش سلامت الکترونیکی)
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور (نقشه راه هوشمندسازی حوزه کشاورزی)
۲۵/۰۱/۱۴۰۰