آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح تعرفه خدمات دندان¬پزشکی
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح در تبصره (۱) اصلاحی بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف)ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه آیین‌نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاییه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت...
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات چهل و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۰۱/۱۴۰۰