آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت۵۷۸۳۲هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه¬آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری اجرای اقدامات
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه‌ریزی مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت اله صادقیان، به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۵/۰۵/۱۳۹۹