آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۳۱/۰۱/۱۳۹۱