آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۲۶/ت۶۲۳۹۲هـ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۳
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۸) و ماده (۱۲) اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، قشم، ارسباران (جلفا)،...
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص نرخ فعاليت دفاتر کاريابي غيردولتي داخلي و خارجي
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد(۲) دستگاه خودروي وانت دو ديفرانسيل عملياتي توليد داخل توسط وزارت نفت
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان شرکت کننده در هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي اکبر متکان به عنوان دبير کل کميسيون ملي يونسکو در ايران
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه معاضدت قضايي در امور مدني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک...
۰۷/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۷۷۹۳۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۱۱۲۰۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ کارگروه درآمدهاي...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۶۱۳۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد ۳ و ۴ از آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۹۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند شماره ۴ـ۲ـ۴ـ ۱۹ به استثناء رديف‌هاي ۵ و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۸۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۷۱۰۱ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ معاون فني...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون تقويت و...
۰۵/۰۳/۱۴۰۳