آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت ۵۸۰۶۸ هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۳۰/۱۰/۱۳۹۹
مصوبه الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار
۱۱/۱۰/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تولید انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل...
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص گاز بهای مشترکین خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص بهینه سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم مصرف خانگی
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ‌ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتور سیلکت‌ها
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اعضای موظف هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و اروند
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تخفیف ۱۵ درصدی (پاداش صرفه‌جویی) برای مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۳۸۲/ت۴۴۹۴۶ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت¬نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون¬های سازمان سنجش آموزش...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌ای انسولین های قلمی لیسپرو (ترکیبی و سریع الاثر) و گلولیزین
۰۳/۰۹/۱۳۹۹