آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه همکاري و کمک متقابل اداري در موضوعات گمرکي بين گمرک جمهوري اسلامي ايران و اداره‌کل...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و کشورهاي...
۲۳/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوک‌نشين اعظم لوکزامبورگ
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۵/۰۹/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه بين‌المللي روغن زيتون و کنسرو زيتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به‌احداث و بهره‌برداري...
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي...
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
۱۴/۰۹/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همکاري در زمينه پيشگيري،...
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۷/۰۸/۱۳۹۶