آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۷/۱۰/۱۴۰۲
قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه¬هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص به‌روزرساني موضوع جدول تعرفه ارايه...
۱۱/۰۹/۱۴۰۲
قانون شوراهاي حل‌اختلاف
۲۱/۰۸/۱۴۰۲
قانون تمديد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
۰۱/۰۸/۱۴۰۲
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون تصويب معاهده (کنوانسيون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين‌المللي
۲۴/۰۷/۱۴۰۲
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
۲۴/۰۷/۱۴۰۲
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مازندران
۱۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي سرخس
۱۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي دوغارون
۱۹/۰۷/۱۴۰۲
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني اصلاحي ۵/۱۱/۱۴۰۱
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۵/۰۷/۱۴۰۲
قانون تشکيل سازمان پدافند غيرعامل کشور
۱۸/۰۶/۱۴۰۲
شيوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بي¬سرپرست و بدسرپرست
۰۹/۰۶/۱۴۰۲