آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۰۹/۰۲/۱۳۹۶
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت...
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده۲۰ قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۰/۰۱/۱۳۹۶
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مديريت خدمات کشوري
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ ميلادي برابر...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارس زبانان(ايتا)
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مقرره ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصوبه پنجاه و هفتمين نشست کميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND)
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۱۸/۱۰/۱۳۹۵