آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص دليل عدم واگذاري شرکت ملي حفاري ايران
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص بازپرداخت هزينه صدور (۸۱۶) فقره پروانه ساختماني توسط شهرداري سي سخت براي واحدهاي...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان
۰۶/۰۴/۱۴۰۳
قانون موافقتنامه تأسيس و چهارچوب فعاليت مراکز فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
۰۶/۰۴/۱۴۰۳
قانون موافقتنامه همکاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
۰۶/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه حمايت از ايمن‌سازي تأسيسات گردشگري
۰۴/۰۴/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۴/۰۴/۱۴۰۳
دستورالعمل هوشمندسازي و الکترونيکي شدن فرايندها و پرونده‌هاي قضائي
۰۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۳۶۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت انتهايي از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ...
۰۲/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۸۶۸۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ شوراي حقوق...
۰۲/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه آرامستان‌هاي کشور
۰۲/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي علي‌آباد دمق دهستان المهدي بخش جوکار شهرستان ملاير استان همدان به شهر
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص يک دستگاه پرتو درماني مدل هاليسيون (اهدايي توسط خيرين)،‌ جهت خدمت رساني...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳
۳۱/۰۳/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص صدور اعلاميه موضوع بند (۶) ماده (۴۴) کنوانسيون مبارزه با فساد خطاب به دبيرکل سازمان...
۳۱/۰۳/۱۴۰۳