آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تشکیل کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنی بین‌المللی
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص صادرات شیر خشک شتر
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۰
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص خرید دانه‌های روغنی توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۹
قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای...
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ۳ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۴۷۱ و ۱۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت آخر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۴۹۸ و ۱۴۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی...
۱۹/۱۲/۱۳۹۹