آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ۲ مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره۱۷۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۴۲/۹۴/۴۰۱۰ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ حوزه...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تأمین پارکینگ...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و...
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش کهک در استان قم
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ریلی (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های۱۸۴۴ الی ۱۵۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ درخصوص زمان اعمال جزء...
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای...
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال
۲۱/۰۲/۱۴۰۰