آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۶۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۵ سازمان...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به اینکه ۱۰۰درصد سهام شرکت...
۲۷/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین¬شده دارندگان پروانه‏های کارور(اپراتور)های مجازی تلفن...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری دارایی¬های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آیین‎نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
آیین‏نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده (۸۶) اصلاحی قانون دریایی ایران)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه¬ای (سهامی خاص)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه...
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن¬های صنفی و کانون¬های مربوط
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری...
۲۴/۱۲/۱۳۹۹