آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۳۸۲/ت۴۴۹۴۶ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تخفيف ۱۵ درصدي (پاداش صرفه‌جويي) براي مشترکان گاز طبيعي بخش خانگي
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اعضاي موظف هيئت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار و اروند
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶ ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي انسولين هاي قلمي ليسپرو (ترکيبي و سريع الاثر) و گلوليزين
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت¬نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون¬هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان سردشت استان آذربايجان‌غربي
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان خاتم استان يزد
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان تنکابن استان مازندران
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
الحاق بند (۴) به تصويب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ﻫ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص عدم دريافت و يا تعويق اجاره‌بهاي اماکن استيجاري به بخش خصوصي در دستگاه‌هاي اجرايي...
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص انتشار اوراق خريد دين کالايي مصالح ساختماني
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان بوئين‏زهرا استان قزوين
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان آبيک استان قزوين
۱۹/۰۸/۱۳۹۹