آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد کلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
اصلاحيه قوانين مندرج در روزنامه رسمي کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
۲۹/۱۱/۱۳۹۸
قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي»...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحيه
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه هاي مجري طرح‌هاي ملي درتدوين و اجراي پيوست فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸