آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۵/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۵/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
۱۵/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی...
۱۵/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه¬ای کارگزاران نظام
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰