آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه حمايت از نخبگان غيرايراني
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش واردات دو هزار (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ فعاليت دفاتر کاريابي غيردولتي داخلي، خارجي و نرخ خدمات مرتبط با معرفي مشاغل آزادکاري...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست کالاهاي سهميه¬اي موضوع بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه...
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي فرآيند توقيف، انتقال، نگهداري و ترخيص وسايل نقليه
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۸ ـ۷،...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخي از مفاد...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري اصول حاکم...
۱۰/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) و تبصره ماده (۹) اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سند توسعه فرهنگ مهدويت و انتظار
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اعطاي مبلغ سيصد هزار ميليارد...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تمديد مدت اعتبار پروانه...
۰۷/۰۳/۱۴۰۲