گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد(10)
شامل قوانین سالهای 1351تا 1353 می‌باشد.
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد (10)
۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰  ریال 
۲۰,۰۰۰  ریال