گروه
جستجو در
فروشگاه
۴۹۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
۲۷,۰۰۰  ریال 
قانون نظام صنفی کشور و قانون اصلاح نظام صنفی کشورموضوع : اصناف - قوانین و مقرراتچاپ اول: پاییز 1393شابک: 6-90-8660-964-978
قانون نظام صنفی کشور و قانون اصلاح نظام صنفی کشور
۲۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد (1)
شامل (عصر مشروطیت 1299-1285هجری شمسی) 
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد ( 1)
۹۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین یک صد ساله ( جلد 11 )

( 1354-1355 ه.ش )

شابک : 6-78-8660-964-978

سال انتشار : زمستان 1392
مجموعه قوانین یکصد ساله ( جلد 11 )
۲۴۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد (4 )
 شامل کلیه قوانین ومقررات سالهای 1330_1321 میباشد .
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است...
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد(4)
۱۲۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰  ریال