جستجو در آگهی های قانونی
جدید / آرشیو
جهت جستجو وارد کردن حداقل یکی از گزینه های زیر کافی است
شماره ثبت شرکت
نوع آگهی
شماره نامه ثبت / شماره مکانیزه
شماره روزنامه
شناسه ملی شرکت
شماره پیگیری / کد آگهی
شماره اظهارنامه
شهر
تاریخ نامه اداره ثبت
تاریخ روزنامه
 
فهرست آگهی ها
:: ۴ آگهی
 
 
شماره پیگیری: ۰۱۰۴۰۶۹۱۲۷۱۷۵۳۴  شماره روزنامه:  ۲۲۵۱۹  شماره صفحه:  ۶۹  روزنامه تهران
تاریخ روزنامه: ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ 
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 140050140001085598 مورخ: 15/08/1400 شماره ثبت علامت : 430190 مورخ: 06/04/1401 مالک علامت : آقای مهداد اکبری ( 100...
شماره پیگیری: ۰۱۰۱۱۶۵۳۷۱۷۰۸۵۹  شماره روزنامه:  ۲۲۴۴۷  شماره صفحه:  ۱۲  روزنامه تهران
تاریخ روزنامه: ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ 
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 140050140001085598 مورخ: 15/08/1400 علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : آقای...
شماره پیگیری: ۰۰۰۷۱۸۴۳۲۱۳۸۱۱۲  شماره روزنامه:  ۲۲۳۱۴  شماره صفحه:  ۹۱  روزنامه تهران
تاریخ روزنامه: ۰۶/۰۸/۱۴۰۰ 
شماره اظهارنامه ثبت علامت : 140050140001006030 مورخ: 23/01/1400 شماره ثبت علامت : 405759 مورخ: 17/07/1400 مالک علامت : آقای مهداد اکبری mahdad...
شماره پیگیری: ۰۰۰۵۱۶۷۲۵۴۲۹۲۴۷  شماره روزنامه:  ۲۲۲۵۸  شماره صفحه:  ۷۸  روزنامه تهران
تاریخ روزنامه: ۲۶/۰۵/۱۴۰۰ 
به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره 140050140001006030 مورخ: 23/01/1400 علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است. مالک اظهارنامه : آقای...
  
     
  اطلاعات تماس  
  تلفن: 4-55602050 و 8-55604095
داخلی: 252 و 257