مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۳۸۱
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۳۸۰
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۹
۱۷/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۸
۱۶/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۷
۱۴/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۶
۱۳/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۵
۰۹/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۴
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۳
۲۷/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۲
۲۲/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۱
۱۸/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۷۰
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۶۹
۰۹/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۶۸
۰۲/۰۸/۱۳۹۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۳۶۷
۲۸/۰۷/۱۳۹۸