آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۱/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح بند (۹۲) ماده (۱) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون...
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل...
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
۲۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
۲۳/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۵/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۲۰/۱۱/۱۳۹۵