آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای...
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه...
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی مسائل و مشکلات بازار نهاده‌های دامی و معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۱۱۳۳۲/۹۷ـ ۲۳/۸/۱۳۹۷ سازمان...
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
مصوبات جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۹ هیأت امنای صندوق توسعه ملی
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰ ـ...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
الحاق تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون جانمائی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹