آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۶۲۹۱/ت۵۹۰۲۰ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص ساعات کار اداري دستگاه‌هاي اجرايي در ماه مبارک رمضان
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونيکي امور ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۰۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پرداخت حق‌الکشف به‌کارکنان يگان حفاظت شيلات در...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره۳۰۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در پاراگراف دوم بند (د) شيوه‌نامه رسيدگي...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ هيأت تخصصي...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت مورد شکايت در بند ۱۸ـ۱ دستورالعمل نحوه ارسال...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۰۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ح) مکاتبه شماره ۹۸/۸۰/۴۲/۱۱۰۶ـ ۷/۵/۱۳۹۸ مديرکل...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۰۴۲ و ۳۰۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي آگهي استخدام...
۲۳/۰۱/۱۴۰۱