آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال ۱۴۰۳ براي کارشناسان ارشد و دکتراي تخصصي...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه تشکيل...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص حقوق گمرکي و ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي اساسي، دارو، مواد اوليه دارويي، نهاده‌هاي...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۴۰) دستگاه خودرو سواري توليد داخل توسط استانداري کرمانشاه
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۲) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان حفاظت محيط زيست (اداره کل...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۱۲۴۵۹ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳، تبصره ماده ۵، ماده ۱۰...
۰۹/۰۲/۱۴۰۳
رأي وحدت رويه شماره ۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۹/۰۲/۱۴۰۳