آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (پ) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۱) اصلاحي بند (۸) ماده (۱۴) آيين‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي
۰۶/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۷
اصلاح ماده(۷) آيين‌نامه اجرايي ماده(۶) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها
۲۱/۰۸/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۹) قانون هواي پاک
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌هاي (۱) و (۲) اصلاحي ماده (۱۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون...
۱۶/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح رديف (۲) جدول شماره (۲) موضوع ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي...
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۹/۰۵/۱۳۹۷