آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي»...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور
۱۰/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحيه
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۲۰/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور ستاد هماهنگي و راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسيس کميسيون کارشناسي پشتيباني و کارگروه‌هاي معين اجراي سند مهندسي فرهنگي کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازي سند مهندسي فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه تشکيل کارگروه رصد فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه‌مشارکت وزارتخانه هاي مجري طرح‌هاي ملي درتدوين و اجراي پيوست فرهنگي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين درخصوص همکاري در زمينه بهداشت و...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸