آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۱ـ۴،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح بندهاي ۶ و ۱۶...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دستگاه هاي...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين شهر
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شناسايي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اجازه پذيرش دانشجو به صورت شرايط خاص و از طريق مصاحبه به دانشگاه سوره
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح روز چهارمحال و بختياري در تقويم رسمي کشور
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
آيين‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزيده بنياد ملي نخبگان به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
اساسنامه جايزه ملي و بين‌المللي گوهرشاد
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب عضو جديد و رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۹۹۲۳۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستور يازدهم صورتجلسه پنجمين نشست از دوره دوم...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
اصلاحيه
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۶/۰۶/۱۴۰۲