آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای کردکندی مرکز دهستان مهرانرود مرکزی بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد استان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از نامه شماره ۹۰۹۹/۹۷/۱۳۰ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۷...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
کان‌لم‌یکن تلقی کردن تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۱۲/۵۸۶۸۰ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴،۱۶ و ۱۷ از...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح تصویب¬نامه شماره ۱۷۵۶۶/ت۲۲۵۴۴هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ و اصلاح بعدی آن
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
الحاق تبصره (۳) به ماده (۷) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص جریمه تعهد انجام نشده دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بهره‌بردار...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی با توجه به محدودیت¬های مقرر توسط ستاد ملی...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تمدید عضویت خانم پروین فرشچی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان میانه استان آذربایجان ¬شرقی
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل مزرعه مستقل گیشی بالا دهستان رویدر بخش رویدر شهرستان خمیر استان هرمزگان، به...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای مالوجه مرکز دهستان مالوجه بخش دلبران شهرستان قروه استان کردستان، به...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰