آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل واگذاري بخش فني مراقبت الکترونيکي زندانيان
۱۳/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ قوه قضائيه در خصوص ايجاد زيرساخت‌هاي لازم جهت تبادل الکترونيکي کليه مکاتبات...
۰۵/۰۴/۱۳۹۸
آيين‌نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور
۲۸/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه شيوه تشکيل شعب تخصصي مراجع قضايي
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت ليالي قدر...
۰۵/۰۳/۱۳۹۸
آيين‌نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات،آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي نحوه نگهداري و درمان مجانين
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
آيين‌نامه تعرفه هزينه اياب و ذهاب گواهان
۰۲/۰۲/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۸۳۹/۱۰۰ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت فرا رسيدن...
۲۷/۱۲/۱۳۹۷
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام از ابتداي...
۱۵/۱۲/۱۳۹۷
آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹...
۰۱/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل نحوه بکارگيري قضات بازنشسته در شوراهاي حل اختلاف
۰۱/۱۲/۱۳۹۷
شرايط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامي که به تأييد مقام معظم رهبري (دام عزه...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷