آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سياست‌هاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي
۱۰/۰۳/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي سمنان، اروميه و رفسنجان
۱۰/۰۳/۱۳۸۶
انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت‌هاي نظارت مرکزي تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان
۱۰/۰۳/۱۳۸۶
بهره‌مندي فرهنگستان زبان و ادب فارسي از خدمات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
۱۰/۰۳/۱۳۸۶
نامگذاري روز ۱۷ ربيع‌الاول به عنوان روز اخلاق و مهر ورزي
۱۵/۰۲/۱۳۸۶
آئين‌نامه تکريم استادان بازنشسته دانشگاهها
۱۵/۰۲/۱۳۸۶
حضور دبير يا يک عضو هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي در ترکيب هيأت امناي جشنواره فارابي
۱۵/۰۲/۱۳۸۶
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامي و مسائل علمي و فرهنگي...
۲۱/۰۱/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي اردبيل، کردستان، اراک و بندرعباس
۲۱/۰۱/۱۳۸۶
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شاهد
۲۸/۱۲/۱۳۸۵
اساسنامه مؤسسه هنرمندان پيشکسوت
۲۱/۱۲/۱۳۸۵
انتخاب چهارنفر از اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي
۱۲/۱۲/۱۳۸۵
انتخاب عضو هيئت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري
۱۲/۱۲/۱۳۸۵
اختصاص ظرفيت خاص در آزمون فني و حرفه‌اي براي شهرستان زرند
۲۴/۱۱/۱۳۸۵
اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان جاسک در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي
۲۴/۱۱/۱۳۸۵