آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل تشکيل پرونده شخصيت متهم
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
استفاده از ظرفيت ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص کاهش جمعيت کيفري
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضائيه درخصوص تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي
۲۸/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقي
۲۱/۰۶/۱۳۹۸
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
بخشنامه در خصوص اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي
۳۱/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «اعطاي مرخصي به زندانيان به مناسبت عيد...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکيل مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرايي اعلام بر خط ظرفيت پذيرش زندانيان به مقامات قضايي صلاحيتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحيه آيين‌نامه کارگروه‌هاي مشورتي اداره کل حقوقي و اسناد مترجمين
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه
۳۰/۰۴/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هدف...
۱۸/۰۴/۱۳۹۸