مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۵
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۴
۲۴/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۳
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۲
۱۶/۰۶/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۱
۲۹/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۰
۲۶/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۹
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۸
۱۹/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۷
۱۵/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۶
۱۲/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۵
۰۱/۰۵/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۴
۲۹/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۳
۲۵/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۲
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه ۱۱
۱۸/۰۴/۱۳۹۹