آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي دكتر محمدرضا كشاورزي به عنوان معاون محتواي مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس جعفر بلوك‌آذري به عنوان مشاور و مديركل حوزه رياست مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي به عنوان معاون تنظيم مقررات مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
انتصاب آقاي مهندس مسعود گرشاسبي به عنوان معاون برنامه‌ريزي، پشتيباني و منابع انساني مركز ملي
۱۷/۰۸/۱۳۹۱
تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور
۱۷/۰۸/۱۳۹۱