آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۴/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری
۱۴/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۳/۰۲/۱۳۹۱
تنفیذ اجرای آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندوق...
۳۱/۰۱/۱۳۹۱
آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
۳۱/۰۱/۱۳۹۱
آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)
۲۶/۰۱/۱۳۹۱