آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۹) تصويب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱
۱۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۴۶۹/ت۴۷۵۸۸هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰
۱۳/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه ضريب حقوق سال ۱۳۹۱
۱۰/۰۴/۱۳۹۱
الحاق تبصره (۲) به ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري...
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح بندهاي (۲) و (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۷۳۱۶/ت۲۸۲۱۳هـ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
حذف رديفهاي (۱۰) و (۱۱) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاحيه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصويبنامه درخصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث کليه جانبازان و آزادگان شاغل و غيرشاغل و خانواده...
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۳۵۷۷/ت۲۰۶۲۸هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۷
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه موضوع ساعات کاري روزهاي پنجشنبه کارکنان زن شاغل که داراي فرزند زير هفت سال و يا دانش‌آموز...
۱۲/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه درخصوص معافيت از سود بازرگاني کالاهاي وارداتي ملوانان و خدمه کشتي‌ها
۰۵/۰۲/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش کشور
۳۱/۰۱/۱۳۹۱