آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري
۰۸/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
اصلاحيه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضاييه
۱۲/۰۳/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاري دادگاه علني
۰۲/۰۳/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداري از سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضاييه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضاييه
۳۰/۰۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران
۱۶/۰۱/۱۴۰۰
دستورالعمل نحوه تحقيق و رسيدگي با استفاده از سامانه‌هاي ارتباط الکترونيک
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
بخشنامه قيمت ديه کامله در ما ههاي غيرحرام از ابتداي سال ۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص پيشگيري و رسيدگي به جرائم انتخاباتي
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستري به پذيرش مستقيم شکايات مردم
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل ارزيابي اتقان آراء قضايي
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل ۴۹‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲۱/۱۰/۱۳۹۹
سند تحول قضائي
۰۹/۱۰/۱۳۹۹