آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا مرتضوی به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا هاشمی به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مهران فاطمی به عنوان استاندار یزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحامد عاملی به عنوان استاندار اردبیل
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد محمدی‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدرضا فاطمی امین به عنوان عضو شورای عالی کار
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اقدام سازمان مرکزی تعاون...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص تعیین قیمت تضمینی محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسین مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰