آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مجوز اخذ عوارض از موتورسيکلت‌ها در محدوده شهر تهران
۱۸/۱۱/۱۳۸۵
مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از کارگزاران...
۱۸/۱۱/۱۳۸۵
اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران
۱۸/۱۱/۱۳۸۵
مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌هاي صادر شده در شهر تهران
۱۵/۱۱/۱۳۸۵
مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش در شهر تهران
۱۵/۱۱/۱۳۸۵
مجوز اخذ عوارض ساليانه از وسايل نقليه شماره‌گذاري شده در شهر تهران
۱۵/۱۱/۱۳۸۵
مجوز اخذ عوارض صدور و تمديد گذرنامه در شهر تهران
۱۵/۱۱/۱۳۸۵