آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تعيين تعرفه‌هاي خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونيکي
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در کارگروه بين‌المللي پزشکي نظامي«ICMM»
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسيون بين‌المللي...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي سازمان همکاري‌هاي اقتصادي (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون تفسير تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون تفسير تبصره ماده (۷۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون آيين دادرسي کيفري
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۴۵) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۳۹۲