آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان گنبدکاووساستان گلستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تبریزاستان آذربایجان شرقی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بوستان دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک¬های (۱) تا (۶) درآمدی
۱۳/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آبین‌نامه اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ ـ...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، ماده ۵۱ تعرفه...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط و محاسبات...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۷۲ و ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۷...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت پایانی نامه شماره ۱۷۷۰۲۵/۳۷۱۸۵ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰