مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۰
۲۵/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۹
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۸
۲۱/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۷
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۶
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۵
۱۴/۰۵/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۴
۳۱/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۳
۲۸/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۲
۲۶/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۱
۲۴/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۲۰
۲۱/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۹
۱۹/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۸
۱۶/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۷
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۱۶
۱۱/۰۴/۱۳۹۷