مشروح مذاکرات مجلس
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۵
۱۵/۰۷/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۴
۱۲/۰۷/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۳
۱۰/۰۷/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۲
۰۵/۰۷/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۱
۰۱/۰۷/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۴۰
۲۷/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۹
۲۲/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۸
۲۰/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۷
۱۸/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۶
۱۵/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۵
۱۳/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۴
۱۱/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۳
۰۵/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۲
۰۳/۰۶/۱۳۹۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۱
۲۸/۰۵/۱۳۹۷