آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان ني‏ريز استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري بخش زرقان شهرستان شيراز استان فارس
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازي
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص صدور گواهينامه ثبت سه ساله براي قايق‌هاي تفريحي و صيادي با موتورهاي دوزمانه
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رييس سازمان غذا و دارو به ترکيب اعضاي کارگروه تنظيم بازار موضوع بند (پ)...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح بند(۳) تصويب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي ارسلان زارع به عنوان استاندار گيلان
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي هدايت‌الله جمالي‌پور به عنوان استاندار قزوين
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح تصميم‌نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۴/۲/
۳۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح رديف (۲) و رديف (۳) جدول شماره (۱) پيوست تصويب‌نامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴
۱۰/۰۶/۱۳۹۴
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل) الحاقي به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي...
۲۶/۰۵/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات در سازمانهاي نيروهاي مسلح
۱۴/۰۴/۱۳۹۴
تصويب‌نامه درخصوص اجراي اقدامات مربوط به‌مديريت فضاي سبز طي زمان‌بندي تعيين‌شده
۰۲/۰۴/۱۳۹۴
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري به...
۰۲/۰۴/۱۳۹۴