آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تصويب احکام و مصوبات بيست و پنجمين کنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ ميلادي برابر...
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارس زبانان(ايتا)
۱۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
قانون اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)
۰۶/۱۱/۱۳۹۵
مقرره ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصوبه پنجاه و هفتمين نشست کميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND)
۲۰/۱۰/۱۳۹۵
قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۱۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي
۲۹/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۲/۰۸/۱۳۹۵
اصلاحيه قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات ضمايم کنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از کشتي‌ها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)...
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
۱۹/۰۷/۱۳۹۵
قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون انتزاع کميته ملي پارالمپيک از کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
۱۵/۰۷/۱۳۹۵