آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون آیین دادرسی کیفری
۰۳/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۴۵) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون تفسیر درخصوص مواد (۶۳) و (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی
۲۱/۱۱/۱۳۹۲
قانون تفسیر جزء (۱ـ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۲
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲