آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۱) آيين‌نامه واردات خودروهاي نو
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
الحاق بند (۶) به ماده (۱۵) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي ـ تخصصي
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون شکار و صيد
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۹/۱۱/۱۴۰۲