آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
ثبت علامت تجاری بنیاد تعاون زندانیان
۱۶/۰۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
۲۲/۱۰/۱۳۹۲
اصلاحیه
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۰۶/۰۸/۱۳۹۲
اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه
۱۵/۱۲/۱۳۹۱
درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال
۱۳/۱۲/۱۳۹۱
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
۱۰/۱۲/۱۳۹۱
نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۲
۰۹/۱۲/۱۳۹۱
درخواست تغییرنام و آرم بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور
۰۳/۱۱/۱۳۹۱
دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر عدم اقدام منفرد دادگستری‌ها، ستاد و سازمانهای تابعه قوه قضائیه...
۰۱/۰۸/۱۳۹۱
حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر
۰۵/۰۷/۱۳۹۱