آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شناسه خدمت
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح مصوبه شماره ۳۱۳۸۳/۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص وظایف مربوط به حوزه‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۷۴۰۳۲/۱۹۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شورای عالی اداری
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران...
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره‌برداری بهینه از خدمات «پژوهشکده امور اقتصادی»
۲۲/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی،...
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
اصلاح مصوبه شماره ۸۱۹۰۳/۱۹۰۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اصلاحات ساختاری و حفظ و ارتقاء روابط مسئولین، معلمان، مدارس و اولیاء دانش‌آموزان
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی...
۰۲/۰۶/۱۳۹۴
مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات...
۱۴/۰۴/۱۳۹۴