آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تسهيلات تشويقي پرداخت مطالبات شهرداري تهران
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از مهاجران خارجي مقيم شهر تهران ـ ابلاغي به شماره ۳۱۱۶۳/۲۰۱۱/۱۶۰ مورخ...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه ضوابط و اصول فني، ايمني سربرداري و جابجايي درختان
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي تجهيزات و...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسائط نقليه وارده به ميدان مرکزي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار...
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونيک شهر تهران ـ ابلاغي به شماره ۳۲۴۸۳/۲۰۱۵/۱۶۰ مورخ...
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
منشورحقوق شهروندي
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
تعيين نرخ کرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهرتهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
تعيين قيمت بليت مترو در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
تعيين نرخ کرايه انواع تاکسي در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌کاره ـ ابلاغي به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ مورخ...
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک در سال ۱۳۹۵
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
دستورالعمل آموزش و فرهنگ‌سازي شهروندان در زمينه چگونگي جمع‌آوري و بازيافت زباله
۰۵/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص طراحي جامع روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر تهران
۱۸/۰۸/۱۳۹۴
مجوز اخذ عوارض از موتورسيکلت‌ها در محدوده شهر تهران
۱۸/۱۱/۱۳۸۵