آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان فریدون‏کنار استان مازندران
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۶ و ۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۵/۶/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه‌های...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۹۱۱۶/۹۷/۱۵۰ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۷ اداره...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اول بند دوم دستورالعمل شماره ۲۴۲۰۲/۹۷/۱۹۴ـ...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵ کارگروه استانی...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۹۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ دفترچه آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۸...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
رأی شماره۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ هیأت چهار نفره (شورای...
۲۴/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
آیین¬نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح¬ها و پروژه¬های کشور
۲۲/۰۳/۱۴۰۰