آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
قانون تفسیر بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۲۲/۰۴/۱۳۹۳
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات...
۱۵/۰۴/۱۳۹۳
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون تفسیر تبصره ماده (۷۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۸/۰۲/۱۳۹۳