آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۲۸۲ الی ۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات آموزش عالی
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ سازمان...
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، درمانی، بیمه¬ها و خدمات حمایتی
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
اصلاحیه‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح مواد (۱۲) و (۱۵) آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان باغ ملک استان خوزستان
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل
۱۸/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیم کار ملی دستگاه‌ها در موضوع توسعه، ترویج و نهادینه‌سازی سیاست‌های راهبردی خانواده...
۱۸/۰۵/۱۴۰۰