آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت...
۱۳/۰۵/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۳/۰۵/۱۳۹۵
آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۳/۰۵/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار
۳۱/۰۴/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره (۴۵) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت...
۲۵/۰۳/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
۲۵/۰۳/۱۳۹۵
آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی
۱۵/۰۲/۱۳۹۵