آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
الحاق مواد (۵) تا (۷) به آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
آیین نامه تشکل‏های مردم نهاد
۱۳/۰۶/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
۲۳/۰۵/۱۳۹۵
آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۹/۰۵/۱۳۹۵